Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Εργάτες/τριες Παραγωγής (Κορωπί, Αττική)

ΤοποθεσίαΚορωπί, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-08-05

ΚλάδοςManufacturing and Production
Εργάτες/τριες Παραγωγής (Κορωπί, Αττική)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στο χώρο του τρόφιμου, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
Εργάτες/τριες Παραγωγής
(Κορωπί, Αττική)
Περιγραφή Θέσεων
•    Συσκευασία προϊόντων
•    Συμμετοχή στην προετοιμασία παραγγελιών 
•    Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του εργοστασίου 
•    Υποστηρικτικές εργασίες παραγωγής 
Προφίλ Υποψηφίων 
•    Απόφοιτοι Λυκείου
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός 
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και εργατικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις