Δημοσιεύθηκε 5 days ago

Υπεύθυνος Συντήρησης (έδρα Γιαννιτσά)

ΤοποθεσίαΓιαννιτσά, Πέλλας, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-10-14

ΚλάδοςEngineering and Technical
Υπεύθυνος Συντήρησης (έδρα Γιαννιτσά)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Υπεύθυνος Συντήρησης (έδρα Γιαννιτσά)

Περιγραφή Θέσης
•    Καθοδήγηση, συντονισμός και επίβλεψη της ομάδας συντήρησης
•    Διαχείριση απόδοσης, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη της ομάδας συντήρησης
•    Διασφάλιση της βέλτιστης αξιοποίησης του εξοπλισμού
•    Προσδιορισμός και ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης
•    Εξασφάλιση σωστής και ασφαλούς χρήσης εξοπλισμού
•    Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης
•    Αναβαθμίσεις και εγκαταστάσεις νέου εξοπλισμού
•    Καθορισμός των δεικτών απόδοσης (KPI’s) σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Παραγωγής
•    Διαχείριση προϋπολογισμού συντήρησης και εφαρμογή νέων ιδεών με στόχο την εξοικονόμηση του κόστους
•    Εξασφάλιση σωστής χρήσης και συνεχή ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης συντήρησης (CMMS)

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε βιομηχανία 
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή σχετικής ειδικότητας
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί προσόν
•    Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε προηγμένες μεθοδολογίες και εργαλεία συντήρησης (πχ Lean Six Sigma, TPM)
•    Αρίστη γνώση Η/Υ (Ms Office)
•    Επιθυμητή γνώση και εμπειρία σε CMMS
•    Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας
•    Άριστες επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες
•    Οργανωτικότητα, ευελιξία, ομαδικότητα  

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.