Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-23

ΚλάδοςHuman Resources and Recruitment
Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση:

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση διαδικασιών επιλογής προσωπικού
•    Επίβλεψη διαδικασίας μισθοδοσίας και προσλήψεων
•    Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού
•    Διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας
•    Υποστήριξη και ενημέρωση στο προσωπικό και στα διευθυντικά στελέχη σε θέματα ανθρώπινων πόρων, λειτουργώντας ως σημείο επαφής για το προσωπικό
 Απαραίτητα Προσόντα
•    Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ
•    Προϋπηρεσία άνω των πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Ικανότητα ανάληψης ηγετικού ρόλου και ευθύνης καθοδήγησης και υποστήριξης των συναδέλφων της ομάδας
•    Ανεπτυγμένο αίσθημα διακριτικότητας και υψηλός βαθμός ευσυνειδησίας
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, με πολλαπλά καθήκοντα και αυστηρές προθεσμίες
Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό περιβάλλον εργασίας
•    Δυνατότητα εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις

  • AthensΗ Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσ, Αττικής, Greece
  • Staff
  • Athens, Αττικής, Greece
  • Specialist