Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Βοηθός Μισθοδοσίας

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-23

ΚλάδοςHuman Resources and Recruitment
Βοηθός Μισθοδοσίας


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση:

Βοηθός Μισθοδοσίας
Περιγραφή Θέσης
•    Συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και υπολογισμός μισθοδοσίας
•    Προετοιμασία και εκτέλεση διαδικασίας προσλήψεων, αποχωρήσεων, αδειών κλπ.
•    Διαχείριση των ηλεκτρονικών υποβολών στο σύστημα Εργάνη
•    Έκδοση και τήρηση αρχείου (μισθοδοτικές καταστάσεις κ.ά.)
•    Συνεχής ενημέρωση για τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά θέματα
Απαραίτητα Προσόντα
•    Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ
•    Προϋπηρεσία άνω των τριών ετών σε αντίστοιχη θέση
•    Πολύ καλή γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση Ms Office
•    Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων έκδοσης μισθοδοσίας
•    Κάτοχος αδείας οδήγησης / αυτοκίνητου
Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό περιβάλλον εργασίας
•    Δυνατότητα εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.