Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Υπεύθυνος Σιλό Πελατών (Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-21

ΚλάδοςEngineering and Technical
Υπεύθυνος Σιλό Πελατών (Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, του Ομίλου εταιρειών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του πολυεθνικού ομίλου Holcim, παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων με παραγωγή τσιμέντου, σκυροδέματος και αδρανών, αναζητά ένα (1) άτομο για την άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης εργασίας με έδρα τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου (Aττική):
Υπεύθυνος Σιλό Πελατών (Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
Σκοπός του ρόλου
Ο κάτοχος του ρόλου εξασφαλίζει την τοποθέτηση, συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των μεταλλικών σιλό τσιμέντου που είναι εγκατεστημένα στους πελάτες σε όλη τη χώρα, την αρμονική συνεργασία των υφισταμένων και εξωτερικών συνεργατών του και διασφαλίζει την συμμόρφωση των σχετικών λειτουργιών με τα πρότυπα και διαδικασίες της Εταιρίας σε στενή συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πωλήσεων, Υγιεινής και Ασφάλειας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Περιγραφή Θέσης
•Καταρτίζει τον προϋπολογισμό εγκατάστασης και αφαίρεσης σιλό σε συνεννόηση με το τμήμα Πωλήσεων
•Συνεργάζεται με το  τμήμα Πωλήσεων για την εκτίμηση των έκτακτων αιτημάτων με έμφαση στην τήρηση του προϋπολογισμού και της πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας.
•Εξασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών και διασφάλιση του κόστους των εργασιών (εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, αφαίρεση, μεταφορά και αποθήκευση σιλό).
•Σχεδιάζει και εξασφαλίζει την εκπαίδευση της ομάδας συντήρησης των σιλό (υφιστάμενοι και συνεργάτες) σε θέματα τεχνικής κατάρτισης και ασφαλούς εργασίας.
•Επικοινωνεί συχνά με τις Διευθύνεις Πωλήσεων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας για την διευθέτηση θεμάτων ασφάλειας στις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος.
•Συνεργάζεται με το τμήμα Προμηθειών για την επιλογή και αξιολόγηση των εξωτερικών συνεργατών (εργολάβων) με τη χρήση εργαλείων απόδοσης (KPIs)

Προφίλ Υποψηφίου
•Τεχνολόγος Μηχανικός Σχολής Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων κατεύθυνσης
•Τρία (3) έως πέντε (5) έτη χρόνια ως επιβλέπων μηχανικός / προϊστάμενος ομάδων εκτέλεσης έργων υποδομών ή / και παραγωγικής μονάδας ή μηχανικός πεδίου σε  εργοτάξια
•Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Κάποια τεχνογνωσία του εξοπλισμού σιλό και της συντήρησής του
•Ικανότητα σύνταξης προϋπολογισμού κόστους συντήρησης (εργασίες και ανταλλακτικά)
•Γνώση και κατανόηση της λειτουργίας μηχανολογικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων σκυροδέματος 
•Εμπειρία στην επίβλεψη εργασιών σε ύψος και ανύψωσης φορτίων
•Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων (MS Office)
•Πολύ καλή γνώση κάποιου προγράμματος ERP  (ιδανικά,  SAP)
•Οργανωτικές ικανότητες και αποδεδειγμένη εμπειρία σε διοίκηση ομάδας
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφασιστικότητα
•Ικανότητα επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και εξωτερικών συνεργατών (εργολάβοι)
•Πελατοκεντρική προσέγγιση στην επικοινωνία με πελάτες 
•Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια 
•Ευελιξία για συχνές μετακινήσεις σε εργοτάξια εντός κι εκτός Αττικής και αποθήκες εξοπλισμού 
•Προθυμία για μάθηση, βελτίωση και εξέλιξη
Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Σύγχρονο, φιλικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.