Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Υπάλληλος Εισόδου (Νοσοκομειακός κλάδος)

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-08

ΚλάδοςHealthcare and Pharmaceutical
Υπάλληλος Εισόδου (Νοσοκομειακός κλάδος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της στον χώρο της υγείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Εισόδου 
(Νοσοκομειακός κλάδος) 

Περιγραφή Θέσης
•    Υποδοχή των επισκεπτών
•    Έλεγχος απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων
•    Υποστηρικτικές εργασίες 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου 
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο
•    Ικανότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπων
•    Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 

Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.