Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής (Μαγούλα)

ΤοποθεσίαΜαγούλα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-18

ΚλάδοςEngineering and Technical
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής (Μαγούλα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στον τομέα των αλουμινίων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής 
(Μαγούλα)

Περιγραφή Θέσης
•    Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών στη γραμμή παραγωγής 
•    Συμμετοχή και εκτέλεση των προγραμματισμένων συντηρήσεων 
•    Δημιουργία και υλοποίηση νέων project για την βελτίωση των εγκαταστάσεων
•    Τήρηση των κανονισμών και προτύπων ασφάλειας
•    Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του βιομηχανικού εξοπλισμού
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με κατεύθυνση ηλεκτρολογίας ή αυτοματισμού
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση σε περιβάλλον βιομηχανίας
•    Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις