Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπεύθυνος/η Αγορών (Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-16

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain




Υπεύθυνος/η Αγορών (Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εμπορικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος/ η Αγορών (Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Συντονισμός και παρακολούθηση των διαδικασιών των προσφορών και αγορών
•    Διαχείριση των παραγγελιών εξωτερικού και έλεγχος παραστατικών
•    Έλεγχος και παρακολούθηση αποθεμάτων 
•    Επικοινωνία με μεταφορικές εταιρείες και διαπραγμάτευση ναύλων 
•    Επικοινωνία με προμηθευτές, διαπραγμάτευση και επικύρωση συμφωνιών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ιδανικά Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
•    Πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (κυρίως excel)  
•    Άριστη γνώση χειρισμού ERP προγράμματος
•    Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και εργασίας υπό πίεση
•    Άριστες ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
•    Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.