Δημοσιεύθηκε 4 days ago

Αδειούχος Χειριστής Κλαρκ

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-24

ΚλάδοςWarehousing
Αδειούχος Χειριστής Κλαρκ


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για την στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Αδειούχος Χειριστής Κλαρκ
Περιγραφή Θέσης
•    Χειρισμός Κλαρκ
•    Διαχείριση των παραγγελιών και καταχώρηση των εισαγωγών και εξαγωγών των προϊόντων 
•    Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων αποθήκης
 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απολυτήριο λυκείου
•    Γνώση Αγγλικών επιθυμητή
•    Ελάχιστη εμπειρία ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
•    Άδεια διπλώματος χειρισμού Κλαρκ
•    Συνέπεια και υπευθυνότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο κλίμα
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις