Δημοσιεύθηκε 3 days ago

Ανειδίκευτοι Εργάτες/-τριες Αποθήκης (Μάνδρα Αττικής)

ΤοποθεσίαΜάνδρα Αττικής, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-21

ΚλάδοςWarehousing
Ανειδίκευτοι Εργάτες/-τριες Αποθήκης (Μάνδρα Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας παραγωγής χρωμάτων, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Ανειδίκευτοι Εργάτες/-τριες Αποθήκης
(Μάνδρα Αττικής)


Περιγραφή Θέσης
•    Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι για την τακτοποίηση και μεταφορά των υλικών της αποθήκης, τη διακίνησή τους εντός του χώρου της αποθήκης καθώς και για υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν.

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι Λυκείου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Δυνατότητα εργασίας σε νυχτερινή βάρδια 
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Εταιρικό πούλμαν από το Κορωπί 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•    Σύμβαση ορισμένου χρόνου με προοπτική ανανέωσης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις