Δημοσιεύθηκε 3 days ago

Υπάλληλος Γραφείου

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-21

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Γραφείου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου 

Περιγραφή Θέσης
•   Διαχείριση δελτίων FGAS της εταιρίας και των πελατών συμβολαίων συντήρησης και περιστασιακών πελατών (πάνω από 300 πελάτες) 
•   Σύνταξη δελτίων, έλεγχος καταχωρήσεων στο σύστημα στοιχείων, υποστήριξη πελατών και συνεργατών, σύνταξη οδηγιών για διευκόλυνση των πελατών και επικοινωνία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
•   Αρχειοθέτηση συμβολαίων συντήρησης και συνοδευτικών εντολών των τεχνικών της εταιρίας
•   Έκδοση παραστατικών και τιμολογίων
•   Επικοινωνία με πελάτες και διαχείριση παραπόνων 
•   Διαχείριση υποστηρικτικών εργασιών 
•   Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/AEI
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία έξι (6) μήνες σε αντίστοιχη θέση σε γραμματειακή υποστήριξη 
•    Απαραίτητη η καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες  πίεσης και διαχείρισης πολλών project ταυτόχρονα
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες
•    Συνέπεια, επαγγελματισμό και διάθεση για εργασία
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Συνεχής εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις