Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπάλληλος Αποθήκης (Κορωπί)

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-08-03

ΚλάδοςWarehousing
Υπάλληλος Αποθήκης (Κορωπί)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στον τομέα της Μηχανικής και Τεχνολογίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Αποθήκης (Κορωπί) 
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση και οργάνωσή παραγγελιών
•    Συντονισμός εργασιών χειριστών περονοφόρου
•    Φορτοεκφόρτωση και διαχείριση παραλαβών
•    Καταγραφή προϊόντων και έλεγχος δελτίων παραλαβής και αποστολής
•    Διενέργεια φυσικών απογραφών
•    Διαχείριση και έλεγχος κινήσεων της αποθήκης μέσω συστήματος WMS

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής 
•    Τουλάχιστον ένα (1) χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Καλή γνώση αγγλικών
•    Καλή γνώση H/Y
•    Γνώση συστήματος αποθήκης WMS θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
•    Άδεια χειριστή περονοφόρου θα εκτιμηθεί
•    Οργανωτικότητα
•    Υπευθυνότητα διάθεση για εργασία
•    Ομαδικό πνεύμα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.