Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Ιατρικός Επισκέπτης (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-28

ΚλάδοςSales and Retail
Ιατρικός Επισκέπτης (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ιατρικός Επισκέπτης 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Ανάπτυξη πωλήσεων Β2Β
•    Διαχείριση και εξυπηρέτηση νέου πελατολογίου (νοσοκομεία, κλινικές, ιατρούς)
•    Διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη της πώλησης και διατήρησης της συμφωνίας
•    Επίτευξη μηνιαίων στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων
•    Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των εξελίξεων της αγοράς

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε αντίστοιχη θέση στον τομέα της ουρολογίας
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
•    Απαραίτητη γνώση των διαδικασιών ΕΟΠΥΥ
•    Επιθυμητή εμπειρία στην διαχείριση φροντίδας ασθενών στο σπίτι
•    Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
•    Αρίστη γνώση Η/Υ (MS Office)
•    Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•    Οργανωτικότητα, ευελιξία  
•    Δυνατότητα ταξιδιών

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
•    Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις