Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Administrative Assistant  (Βόρεια Προάστια) 

ΤοποθεσίαΑΤΤΙΚΗ, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-09

ΚλάδοςSales and Retail
Administrative Assistant  (Βόρεια Προάστια) 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας στον κλάδο του καφέ, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Administrative Assistant 
(Βόρεια Προάστια) 

Περιγραφή Θέσης
•    Παραλαβή και διαχείριση αλληλογραφίας 
•    Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και εξυπηρέτηση πελατών
•    Reporting και υποστήριξη τμήματος Finance 
•    Παρακολούθηση των αναλώσιμων αποθεμάτων και καταχώρηση παραγγελιών 
•    Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του χώρου

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/τη ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Άριστος χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•    Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις