Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Marketing Executive

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-09

ΚλάδοςMarketing and Media
Marketing Executive


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση:

Marketing Executive
Περιγραφή Θέσης

• Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών για την προσέλκυση/ενημέρωση στοχευόμενου κοινού μέσω των κατάλληλων καναλιών
• Παρακολούθηση των τάσεων και πραγματοποίηση ερευνών αγοράς 
• Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. διαφημιστική εταιρεία, τυπογράφος) για την υλοποίηση εκστρατειών προώθησης / ενημέρωσης
• Ανάλυση και αναφορά απόδοσης των εκστρατειών/ενεργειών μάρκετινγκ, συγκέντρωση στοιχείων και αξιολόγηση (αποτελέσματα καμπάνιας, επισκεψιμότητα κ.λπ.)
• Εξέλιξη της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας (ιστοσελίδα και social media) & δημιουργία σχετικού περιεχομένου 
• Διαχείριση, ομαλή λειτουργία, αποτελεσματική καθοδήγηση & συνεργασία της ομάδας ευθύνης  (Customer Care & Digital Marketing Specialist)
• Συνεχής βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης κοινού 
• Aνάπτυξη διαδικασιών, πολιτικών και προδιαγραφών του τμήματος
• Έλεγχος πόρων και αξιοποίηση πηγών για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχίο με κατεύθυνση/ειδίκευση στο Marketing
• Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε συναφή θέση με ιδιαίτερη έμφαση σε marketing υπηρεσιών, έρευνα και ανάλυση αγοράς, διαχείριση social media
• Πολύ καλή γνώση MS Office, Marketing software, google ads, Hootsuite κ.ά.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
Παροχές Εταιρείας
• Ευχάριστο και συνεργατικό περιβάλλον εργασίας
• Δυνατότητες εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.