Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Ανειδίκευτοι Εργάτες/τριες   (Μενίδι, Αχαρναί)

ΤοποθεσίαΜενίδι, Αχαρναί, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-08

ΚλάδοςManufacturing and Production
Ανειδίκευτοι Εργάτες/τριες   (Μενίδι, Αχαρναί)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
Ανειδίκευτοι Εργάτες/τριες  
(Μενίδι, Αχαρναί)

Περιγραφή Θέσεων
•    Συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων
•    Οπτικός έλεγχος τελικού προϊόντος και τοποθέτησή τους σε παλέτες
•    Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της παραγωγής
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Συνέπεια, διάθεση για εργασία
Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Σύμβαση ορισμένου χρόνου 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.