Δημοσιεύθηκε 1 month ago

D2D Account Managers ( Αρκαδία - Αργολίδα )

ΤοποθεσίαΑρκαδία - Αργολίδα, Αργολίδας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-08-02

ΚλάδοςSales and Retail
D2D Account Managers ( Αρκαδία - Αργολίδα )


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτης της, κορυφαίας εταιρείας τηλεπικοινωνιών, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
D2D Account Managers ( Αρκαδία - Αργολίδα )
Περιγραφή Θέσεων
•    Καταγραφή δυνητικών πελατών στην περιοχή ευθύνης 
•    Επίσκεψη σε κάθε δυνητικό πελάτη με σκοπό την πώληση υπηρεσιών της εταιρείας
•    Ενημέρωση του CRM συστήματος που χρησιμοποιεί το τμήμα πωλήσεων 
•    Εντοπισμός σημείων HO.RE.CA που δεν ακολουθούν την εμπορική πολιτική της εταιρίας
Προφίλ Υποψηφίων
•    Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ επιθυμητό όχι απαραίτητο
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε πωλήσεις 
•    Μόνιμοι κάτοικοι Αρκαδίας/Αργολίδας
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού MS Office 
•    Επικοινωνιακά προσόντα, ικανότητες διαπραγμάτευσης
•    Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό κινητό, tablet, αυτοκίνητο
•    Παροχή bonus βάσει επίτευξης στόχων
•    Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με προοπτική ανανέωσης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.