Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Μηχανολόγος Συντηρητής/τρια (Οινόφυτα)

ΤοποθεσίαΟινόφυτα, Βοιωτίας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-10-25

ΚλάδοςManufacturing and Production




Μηχανολόγος Συντηρητής/τρια (Οινόφυτα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Μηχανολόγος Συντηρητής/τρια (Οινόφυτα, Βοιωτία)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση και αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών των μηχανολογικών συστημάτων της εταιρείας
•    Συντήρηση των μηχανών παραγωγής και διατήρηση τους εντός απαιτούμενων προδιαγραφών
•    Εύρεση προτάσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του βιομηχανικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας 
•    Υποστήριξη μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης στους κλάδους Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση και ιδανικά σε τομείς βιομηχανίας-παραγωγής
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Εξοικείωση με συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (ERP)
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.