Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Graphic Designer 

ΤοποθεσίαΑχαρναί, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-14

ΚλάδοςMarketing and Media
Graphic Designer 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελληνικής εταιρείας στον χώρο των ιατρικών αναλωσίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Graphic Designer 

Περιγραφή Θέσης

•    Ανάπτυξη γραφιστικών δημιουργικών λύσεων και εικαστικών προτάσεων σύμφωνα με τις εταιρικές ανάγκες και την εταιρική στρατηγική επικοινωνία
•    Γραφιστική υποστήριξη του έντυπου και digital υλικού της εταιρείας καθώς και της διαφήμισης των προϊόντων 
•    Δημιουργία νέων εμφανίσεων συσκευασίας και ανανέωση των υπαρχόντων 
•    Συμμετοχή στην επιμέλεια όλων των contents της εταιρείας σε συνεργασία με το τμήμα Marketing και εξωτερικούς συνεργάτες
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ Γραφιστικής 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών Photoshop, Illustrator και In Design
•    Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και δημιουργική σκέψη
•    Καινοτομία και εστίαση στη λεπτομέρεια
•    Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•    Προοπτικές εξέλιξης 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.