Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Βοηθός Λογιστή (Άγιος Στέφανος)

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-20

ΚλάδοςFinance and Accounting
Βοηθός Λογιστή (Άγιος Στέφανος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας στον χώρο παραγωγής εσωρούχων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Βοηθός Λογιστή 
(Άγιος Στέφανος)

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση και διεκπεραίωση λογιστικών θεμάτων της εταιρείας
•    Έλεγχος και καταχώρηση τιμολογίων και παραστατικών
•    Διαχείριση υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
•    Ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων σε βάση δεδομένων
•    Καταχώρηση των εσόδων, εξόδων και παραγγελιών στην βάση δεδομένων
•    Υποστηρικτικές εργασίες γραφείου 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογο ρόλο  
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Επιθυμητή γνώση του προγράμματος λογιστικής Atlantis
•    Επιθυμητή γνώση Γενικής Λογιστικής Γ’ Κατηγορίας
•    Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών
•    Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
•    Επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις