Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Ιατρικός Επισκεπτης (Αλεξανδρούπολη)

ΤοποθεσίαΑλεξανδρούπολη, Έβρου, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-03

ΚλάδοςHealthcare and Pharmaceutical
Ιατρικός Επισκεπτης (Αλεξανδρούπολη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ιατρικός Επισκέπτης  (Έδρα Αλεξανδρούπολη)

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση και διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου
•    Επισκέψεις στο χώρο του πελάτη με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση των προϊόντων της εταιρίας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, ΤΕΦΑΑ, ή συναφούς αντικειμένου
•    Ένα (1) έτος απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office  
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
•    Πελατοκεντρική αντίληψη 
•    Δυναμική προσωπικότητα 
•    Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με θετική διάθεση και όρεξη για εργασία 

Παροχές Εταιρίας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
•    Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.