Δημοσιεύθηκε 3 days ago

Αποθηκάριoι (Ορισμένου Χρόνου Σύμβαση)

ΤοποθεσίαAthensΗ Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-21

ΚλάδοςWarehousing
Αποθηκάριoι (Ορισμένου Χρόνου Σύμβαση)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρία εξοπλισμών πλοίων και ξενοδοχείων – τροφοδοσίες, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Αποθηκάριoι (Ορισμένου Χρόνου Σύμβαση)
Περιγραφή Θέσης
•    Οργάνωση και προετοιμασία των παραγγελιών 
•    Προετοιμασία συσκευασιών 
•    Τακτοποίηση των προϊόντων στην αποθήκη 
•    Διεκπεραίωση υποστηρικτικών εργασιών αποθήκης 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι Λυκείου
•    Απαραίτητο πιστοποιητικό υγειονομικού ενδιαφέροντος
•    Απαραίτητη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία
•    Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•   Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•   Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.