Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Βοηθός λογιστή

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-08-31

ΚλάδοςFinance and Accounting
Βοηθός λογιστή


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, δυναμικά αναπτυσσόμενης - εμπορικής και παροχής υπηρεσιών- εταιρείας που εξειδικεύεται στον κλάδο της ενέργειας, μέλος ομίλου εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα,  αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης εργασίας με έδρα στα Βόρεια Προάστια Αττικής:
Βοηθός λογιστή 
Περιγραφή Θέσης
•Λογιστικές εγγραφές σε διπλογραφικά βιβλία (πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες)
•Τιμολόγηση  προϊόντων και υπηρεσιών
•Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών 
•Διαχείριση απαιτήσεων από πελάτες και είσπραξη
•Προετοιμασία αναφοράς για πληρωμές προμηθευτών
•Αλληλεπίδραση με δημόσιους φορείς, τράπεζες, εξωτερικούς συμβούλους (οικονομικούς και νομικούς)
•Στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
•Υποστηρικτικές εργασίες λογιστηρίου  (τήρηση κι αρχειοθέτηση σημαντικών εγγράφων, έκδοση πιστοποιητικών ΓΕΜΗ, διαχείριση θεμάτων μέσω TAXISNET)
Προφίλ Υποψηφίου
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ κατεύθυνσης Λογιστικής/ Oικονομικής Επιστήμης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον (3) τριών ετών σε αντίστοιχη θέση εντός λογιστηρίου εταιρείας ΑΕ
•Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office (κυρίως Excel)
•Γνώση χειρισμού προγράμματος ERP(Softone)
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•Υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Παροχές Εταιρίας
•Ανταγωνιστικός μισθός
•Σταθερό ωράριο εργασίας
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές