Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Ανειδίκευτοι Εργάτες/τριες  Παραγωγής

ΤοποθεσίαΑττική, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-30

ΚλάδοςManufacturing and Production
Ανειδίκευτοι Εργάτες/τριες  Παραγωγής


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
 
Ανειδίκευτοι Εργάτες/τριες  Παραγωγής

Περιγραφή Θέσεων
•    Τακτοποίηση προϊόντων 
•    Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της παραγωγής
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου
•    Προϋπηρεσία σε θέση αποθήκης επιθυμητή
•    Οργανωτικότητα & διάθεση για εργασία
Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.