Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Customer Support Officers – Digital Channels

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-19

ΚλάδοςBanking and Insurance
Customer Support Officers – Digital Channels


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου Τραπεζικού Οργανισμού , αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Customer Support Officers – Digital Channels
(Πλήρης Απασχόληση)

Περιγραφή Θέσεων:
•    Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με ζητήματα διαχείρισης e-banking
•    Επικοινωνία μέσω chat 
•    Επίλυση αποριών και παροχή λύσεων αναφορικά με τα προϊόντα της Τράπεζας
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε αντίστοιχη θέση
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS-Office
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Σταθερό και πρωινό ωράριο εργασίας
•    Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και συνεχής εκπαίδευση 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.