Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Tender Specialist 

ΤοποθεσίαATHENS, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-06

ΚλάδοςHealthcare and Pharmaceutical
Tender Specialist 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο τομέα των Ιατρικών Μηχανημάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου (Αττική)
Περιγραφή Θέσης
 
Τουλάχιστον (5) πέντε έτη εμπειρίας σε διεκπεραίωση Διαγωνισμών Δημοσίου
Διαχείριση των διαγωνιστικών διαδικασιών
Εξοικείωση των ηλεκτρονικών συστημάτων αναζήτησης προκηρύξεων
Σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας της εταιρείας σε διαγωνισμούς
Έλεγχος των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
Επικοινωνία και συνεργασία
Προφίλ Υποψηφίου
Γνώση των διαγωνιστικών διαδικασιών
Γνώση του νομικού πλαισίου των δημόσιων διαγωνισμών (ν. 4412)
Εμπειρία στα ηλεκτρονικά συστήματα αναζήτησης σχετικών αιτημάτων
Εμπειρία στην εύρεση και διαχείριση διαγωνισμών από site & πλατφόρμες (e.g. infonews-isupplies)
Κατανόηση του συστήματος δημοσίων προσφορών (ΕΣΗΔΗΣ)
Γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας
Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανταπόκρισης σε πολλαπλά καθήκοντα και ανάληψης πρωτοβουλίας
Αποτελεσματικότητα (και) υπό συνθήκες στενότητας χρόνου
Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης διαχειριστικών και τεχνικών προβλημάτων
Παροχές Εταιρείας
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον        
 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.