Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Υπάλληλοι Διαχείρισης Δανειακών Συμβάσεων (Ν. 3869) (σύμβαση ορισμένου χρόνου)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-06-10

ΚλάδοςBanking and Insurance
Υπάλληλοι Διαχείρισης Δανειακών Συμβάσεων (Ν. 3869) (σύμβαση ορισμένου χρόνου)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Υπάλληλοι Διαχείρισης Δανειακών Συμβάσεων (Ν. 3869)
(σύμβαση ορισμένου χρόνου)
Περιγραφή Θέσεων

•    Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό τη διευθέτηση των ανοιγμάτων τους 
•    Ενημέρωση και αποτελεσματική καθοδήγηση του πελάτη σχετικά με την υποχρέωσή του 
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ AEI Οικονομικής ή Νομικής κατεύθυνσης 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο επιθυμητή  
•    Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας 
•    Γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα 
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, εργασία ανά στόχο 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.