Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Sales Coordinator

ΤοποθεσίαΧαϊδάρι, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-06-10

ΚλάδοςSales and Retail
Sales Coordinator


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας παροχής μηχανογραφικών λύσεων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Sales Coordinator
Περιγραφή Θέσης
•    Συντονισμός της ομάδας πωλήσεων με τη διαχείριση των προγραμμάτων, την αρχειοθέτηση σημαντικών εγγράφων και την κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών
•    Διαχείριση της διεκπεραίωσης όλων των παραγγελιών πελατών – προμηθευτών έγκαιρα και με ακρίβεια
•    Ενημέρωση των πελατών για απρόβλεπτες καθυστερήσεις ή προβλήματα
•    Ανταπόκριση σε παράπονα πελατών και παροχή υποστήριξης μετά την πώληση όταν ζητηθεί
•    Αποθήκευση και ταξινόμηση οικονομικών και μη δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή και παρουσίαση εκθέσεων
•    Παρακολούθηση της προόδου της ομάδας, εντοπισμός ελλείψεων και προτάσεις για βελτιώσεις
•    Υποβοήθηση στην προετοιμασία και οργάνωση προωθητικού υλικού ή εκδηλώσεων
•    Διασφάλιση τήρησης της νομοθεσίας και των πολιτικών της εταιρίας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ ιδανικά Οικονομικών, Διοίκησης επιχειρήσεων ή Λογιστικής
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους, ιδανικά σε εταιρία πληροφορικής 
•    Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας 
•    Γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου
•    Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Bonus επίτευξης στόχων 
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.