Δημοσιεύθηκε 6 days ago

Desktop Support Engineer (Νομός Βοιωτίας)

ΤοποθεσίαΘήβα/Αυλώνα, Βοιωτίας, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-21

ΚλάδοςEngineering and Technical
Desktop Support Engineer (Νομός Βοιωτίας)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας παροχής μηχανογραφικών λύσεων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Desktop Support Engineer
(Νομός Βοιωτίας)

 
Περιγραφή Θέσης
•    Εγκατάσταση σταθμών εργασίας με υπολογιστές και τις απαραίτητες περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, οθόνες κ.α) 
•    Έλεγχος εξοπλισμού υπολογιστών (σκληροί δίσκοι, ποντίκια, πληκτρολόγια κ.λπ.), ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά του
•    Εγκατάσταση και διαμόρφωση κατάλληλου λογισμικού και λειτουργιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές
•    Οργάνωση και προγραμματισμός αναβαθμίσεων και συντήρησης 
•    Διενέργεια διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων (επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων)
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών σαν τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•    Καλή γνώση διάγνωσης και επίλυσης βλαβών καθώς και συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης
•    Γνώση Windows και Δικτύων
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ / Internet (MS Office)
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
•    Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων
•    Ικανότητα εστίασης στη λεπτομέρεια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις