Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Υπάλληλος Διαχείρισης Αιτημάτων & Υποστήριξης Καταστημάτων (Έδρα: Λάρισα)

ΤοποθεσίαΛάρισα, Λάρισας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-23

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Διαχείρισης Αιτημάτων & Υποστήριξης Καταστημάτων (Έδρα: Λάρισα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της ZeniΘ, του 1ου παρόχου ολοκληρωμένης ενέργειας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Διαχείρισης Αιτημάτων & Υποστήριξης Καταστημάτων 
(Έδρα: Λάρισα)


Περιγραφή Θέσης
•    Υποβολή και διαχείριση αιτημάτων και ενημερώσεων στους αρμόδιους διαχειριστές των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού αιτήματα μέσω portals ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου μέσου
•    Ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων με την εισαγωγή αιτημάτων από το portal των διαχειριστών των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού   
•    Διαχείριση αιτημάτων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού που υποβάλλονται από τους πελάτες μέσω της υπηρεσίας My Zenith
•    Διαχείριση διαδικασίας αλλαγής εκπροσώπησης και επικοινωνία με άλλους τομείς
•    Καθημερινή υποστήριξη των υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών και  τηλεφωνικού κέντρου σχετικά με σφάλματα αιτημάτων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού που υποβάλλονται στους αρμόδιους διαχειριστές δικτύων
•    Καταγραφή των προβλημάτων του πληροφοριακού συστήματος, προτάσεις βελτιωτικών ενεργειών και έλεγχος υλοποίησης των απαιτούμενων αλλαγών

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε αντίστοιχη θέση back office
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Γνώση συστήματος CRM
•    Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια
•    Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
•    Διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.