Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπάλληλος Διαχείρισης Επιστροφών Προϊόντων 

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-01

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Υπάλληλος Διαχείρισης Επιστροφών Προϊόντων 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής διανομής και πώλησης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Διαχείρισης Επιστροφών Προϊόντων 
                                                                 
Περιγραφή Θέσης
•    Επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρείας με σκοπό τη διερεύνηση και την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν 
•    Παραλαμβάνει τις επιστροφές προϊόντων που φθάνουν στην αποθήκη της εταιρείας
•    Αναλαμβάνει τον αρχικό έλεγχο και στη συνέχεια επικοινωνεί με τους προμηθευτές της εταιρείας για την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος 
•    Εκδίδει δελτία αποστολής των ελαττωματικών προϊόντων και ενημερώνει το σύστημα της εταιρείας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση εφαρμογών MS Office
•    Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα 
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
Παροχές Εταιρείας
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.