Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Προϊστάμενος Συσκευασίας και Αποθήκης(Κλάδος Χημικών Προϊόντων)

ΤοποθεσίαΡΙΤΣΩΝΑ, Ευβοίας, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-06-10

ΚλάδοςWarehousing
Προϊστάμενος Συσκευασίας και Αποθήκης(Κλάδος Χημικών Προϊόντων)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, δυναμικά αναπτυσσόμενης ελληνικής χημικής βιομηχανίας με πολυετή παρουσία στον κλάδο των χημικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης με έδρα την Ριτσώνα (Νομός Ευβοίας):
Προϊστάμενος Συσκευασίας και Αποθήκης  (Κλάδος Χημικών Προϊόντων)
Περιγραφή Θέσης
•Έλεγχος αποθεμάτων προϊόντων μέσω ERP προγράμματος
•Προγραμματισμός εκτέλεσης παραγγελιών
•Χειρισμός λογισμικού προγράμματος για την προετοιμασία του μηχανολογικού εξοπλισμού του τμήματος 
•Ανάθεση των καθημερινών εργασιών στην ομάδα του τμήματος
•Οργάνωση, συντονισμός  και παρακίνηση της ομάδας του τμήματος συσκευασίας και αποθήκης (μεσαίου μεγέθους ομάδα)
•Ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος με έμφαση στην ποιότητα και  ακρίβεια
•Διασφάλιση της υγιεινής και της ασφαλείας στον χώρο εργασίας
•Στενή συνεργασία με άλλα τμήματα (παραγωγής, διασφάλιση ποιότητας, πωλήσεις)

Προφίλ Υποψηφίου
•Απόφοιτος/-η ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, μηχανικών αυτοματισμού,  χημικού μηχανικού ή συναφούς τεχνολογικής κατεύθυνσης
•Προϋπηρεσία δύο (2) έως πέντε (5) έτη  σε αντίστοιχη θέση εργασίας 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό εργασιακό περιβάλλον
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού η/υ
•Αποδεδειγμένη εμπειρία χειρισμού ERP προγράμματος
•Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης κι επικοινωνίας
•Εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό ομάδων 
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας
•Έφεση στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την καλύτερη οργάνωση και τη βελτίωση της απόδοσης του τμήματος
•Διάθεση για γνωστική επαγγελματική εξέλιξη
Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Σταθερό πρωινό ωράριο
•Σύγχρονο, φιλικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
•Προοπτικές εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.