Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Εργάτες/τριες Παραγωγής

ΤοποθεσίαΜάνδρα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-06-04

ΚλάδοςWarehousing
Εργάτες/τριες Παραγωγής


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία εμπορίας και διανομής βιομηχανικών πρώτων υλών, αναζητά άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Εργάτες/Εργάτριες Παραγωγής 
(Μάνδρα Αττικής)

Περιγραφή Θέσης
Οι υποψήφιοι που θα αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, θα είναι υπεύθυνοι για υποστηρικτικές εργασίες τόσο στο τομέα της συσκευασίας όσο και των διαδικασιών στην γραμμή παραγωγής.
Προφίλ Υποψηφίου
• Απόφοιτοι Λυκείου 
• Επιθυμητή προϋπηρεσία στο τμήμα παραγωγής
• Όρεξη και κίνητρο για εργασία
• Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
Παροχές Εταιρείας
• Πλήρες πακέτο αποδοχών
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.