Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Βοηθός Αποθηκάριου (έδρα θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-14

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Βοηθός Αποθηκάριου (έδρα θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εξαγωγικής εταιρίας στον κλάδο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Βοηθός Αποθηκάριου
(Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
•    Φόρτωση/εκφόρτωση πρώτων υλών και εμπορευμάτων
•    Φυσική παραλαβή πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
•    Ενδοδιακίνηση αποθεμάτων από τον χώρο παραλαβής σε άλλα τμήματα
•    Εκτέλεση παραγγελιών (picking)
•    Περιτύλιξη παλετών έτοιμου προϊόντος
•    Απογραφή/ έλεγχος αποθεμάτων
•    Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας στο χώρο ευθύνης του
•    Τακτοποίηση και σωστή τοποθέτηση των υλικών

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου ή τεχνικής σχολής
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον κλάδο του τρόφιμου 
•    Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας
•    Ικανότητα χρήσης περονοφόρου οχήματος (clark)
•    Επιθυμητή η γνώση χειρισμού WMS
•    Κάτοχος Ι.Χ. οχήματος
•    Κάτοχος πιστοποιητικού υγειονομικού ενδιαφέροντος
•    Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτική εξέλιξης
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.