Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπάλληλος Γραφείου (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-06-02

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Υπάλληλος Γραφείου (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας logistics, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Γραφείου
 (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
•    Τιμολόγηση των πελατών και των προμηθευτών του τμήματος
•    Παράδοση αναφορών στη Διοίκηση σχετικά με τις αποδόσεις των προμηθευτών και των πελατών
•    Εξυπηρέτηση πελατών του τμήματος

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση Λογιστικής ή Logistics 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Καλή γνώση ERP. ιδανικά Atlantis (Altec)
•    Αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.