Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Ιατρός

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-06-01

ΚλάδοςHealthcare and Pharmaceutical
Ιατρός


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, διεθνούς ιατρικού ομίλου με έδρα την Αθήνα, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ιατρός
Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι αρμόδιος/α για την λήψη ιατρικού ιστορικού και την παρακολούθηση των ασθενών.

Προφίλ υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Ιατρικής Σχολής με ολοκληρωμένη θητεία υπαίθρου (αγροτικό)
•    Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
•    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
•    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•    Καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
•    Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
•    Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
•    Εκπαίδευση


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.