Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Ηλεκτρολόγος/Μηχανικός Επαγγελματικών Οχημάτων

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-27

ΚλάδοςEngineering and Technical
Ηλεκτρολόγος/Μηχανικός Επαγγελματικών Οχημάτων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ηλεκτρολόγος/Μηχανικός Επαγγελματικών Οχημάτων
Περιγραφή Θέσης
•    Εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών διαγνώσεων και εργασιών σε επαγγελματικά οχήματα
•    Επισκευή οχημάτων 
•    Διαχείριση ηλεκτρολογικού σχεδίου 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ/ ΙΕΚ /ΤΕΙ ειδικότητας Ηλεκτρολόγου/Μηχανικού Οχημάτων
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία  τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων-μηχανημάτων
•    Κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
•    Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
•    Γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών MS Office.
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους
•    Αποδεδειγμένη ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
•    Πελατοκεντρική αντίληψη και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Συνέπεια, υπευθυνότητα και ομαδικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Συνεχής εκπαίδευση
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.