Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Ανειδίκευτοι εργάτες/τριες (Ασπρόπυργος)

ΤοποθεσίαAspropyrgos, STEREA ELLADA, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-16

ΚλάδοςManufacturing and Production
Ανειδίκευτοι εργάτες/τριες (Ασπρόπυργος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της,  κορυφαίας εμπορικής εταιρείας, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Ανειδίκευτοι εργάτες/τριες (Ασπρόπυργος)

Περιγραφή Θέσεων
•    Διεκπεραίωση εργασιών αποθήκης και τακτοποίηση χώρου παραγωγής 
•    Υποστήριξη εργασιών κατά την συσκευασία των προϊόντων 

Προφίλ Υποψηφίων
•    Πτυχίο Λυκείου / ΙΕΚ  
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•    Οργανωτικότητα & διάθεση για εργασία 
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.