Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Στέλεχος Ανάπτυξης Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-29

ΚλάδοςQuality
Στέλεχος Ανάπτυξης Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco για λογαριασμό πελάτη της, όμιλο εκπαίδευσης και πιστοποιήσεων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης :
 
Στέλεχος Ανάπτυξης Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
 
 • Σχεδιασμός και διαχείριση του προϋπολογισμού για τα προς υλοποίηση προγράμματα
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων
 • Οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας
 • Επικοινωνία με τους εταίρους και τις χρηματοδοτικές αρχές
 • Αναφορές σχετικά με την έρευνα Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης
 • Σύνταξη του συγχρηματοδοτούμενου σχεδίου καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών καινοτομίας
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος
 • Ανάλυση της αγοράς στην οποία στοχεύει η πρόταση
 • Παρακολούθηση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης επί των Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης
 • Συγγραφή προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Συγγραφή και εκπόνηση αναφορών, παρακολούθηση των προθεσμιών, διασφάλιση της άριστης ποιότητας γραφής και παρουσίασης του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες

 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
 
 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σχολή ανθρωπιστικών/ κοινωνικών/ οικονομικών επιστημών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην συγγραφή, διαχείριση και/ή υλοποίηση τουλάχιστον (5) πέντε Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως REC, Erasmus+,Horizon 2020, INTERREG, ΕΣΠΑ, ΕΟΧ
 • Εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και του Microsoft Office (Excel,Word, Powerpoint, Access, Outlook) καθώς και των τεχνολογιών διαδικτύου
 • Ικανότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών, συνεργασίας σε ομάδα, ανάληψης πρωτοβουλιών και ανταπόκρισης με ευελιξία σε πρόσθετες απαιτήσεις
 • Διαθεσιμότητα για σύντομα ταξίδια / συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν

   
 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.