Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Χειριστές/ Βοηθοί χειριστών Κλάρκ (σύμβαση ορισμένου χρόνου) (Βιομηχανική Περιοχή Πατρών)

ΤοποθεσίαΠάτρα, Αχαΐας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-06-14

ΚλάδοςWarehousing
Χειριστές/ Βοηθοί χειριστών Κλάρκ (σύμβαση ορισμένου χρόνου) (Βιομηχανική Περιοχή Πατρών)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και εμπορίου ιχθυοτρόφων, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Χειριστές/ Βοηθοί χειριστών Κλάρκ (σύμβαση ορισμένου χρόνου)
(Βιομηχανική Περιοχή Πατρών)

Περιγραφή Θέσεων

•    Χειρισμός Κλαρκ
•    Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων αποθήκης
•    Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη 

Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.