Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Εργάτες/τριες Παραγωγής (σύμβαση ορισμένου χρόνου)  (Βιομηχανική Περιοχή Πατρών)

ΤοποθεσίαΠάτρα, Αχαΐας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-06-10

ΚλάδοςWarehousing
Εργάτες/τριες Παραγωγής (σύμβαση ορισμένου χρόνου)  (Βιομηχανική Περιοχή Πατρών)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στο τομέα της παραγωγής και εμπορίου ιχθυοτρόφων , αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
Εργάτες/τριες Παραγωγής (σύμβαση ορισμένου χρόνου)
 (Βιομηχανική Περιοχή Πατρών)

Περιγραφή Θέσεων
Οι υποψήφιοι που θα αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, θα είναι υπεύθυνοι για υποστηρικτικές εργασίες τόσο στο τομέα της συσκευασίας όσο και των διαδικασιών στην γραμμή παραγωγής.
Προφίλ Υποψηφίων 
•    Απόφοιτοι Λυκείου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εργασίες σε περιβάλλον εργοστασίου, ιδανικά στο τμήμα παραγωγής
•    Κάτοχοι ΙΧ
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Όρεξη και κίνητρο για εργασία
•    Ομαδικό πνεύμα εργασίας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις