Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Νοσηλευτές

ΤοποθεσίαΑττικής, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-04-29

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Νοσηλευτές


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό γνωστής Ιατρικής Κλινικής, αναζητά άτομα για τη στελέχωση θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού.
Νοσηλευτές
Περιγραφή Θέσης
•    Παροχή ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας, τηρώντας τις ιατρικές οδηγίες σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα πρότυπα της νοσηλευτικής φροντίδας.
•    Συντονισμός όλων των πτυχών της φροντίδας των ασθενών υπό την καθοδήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος.
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Νοσηλευτικής ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ / ΙΕΚ / ΑΕΙ / ΤΕΙ, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
•    Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
•    Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.