Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Quality Control & Quality Assurance Supervisor- Πάτρα

ΤοποθεσίαΠάτρα, Αχαΐας, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-04-27

ΚλάδοςManufacturing and Production
Quality Control & Quality Assurance Supervisor- Πάτρα


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στην κατασκευή Μηχανημάτων Αποσταγματοποιίας, Οινοποιίας & Ποτοποιίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Quality Control & Quality Assurance Supervisor- Πάτρα 
Περιγραφή Θέσης
•Τηρεί τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (μέθοδοι εργαστηριακών αναλύσεων, δειγματοληψίας και μετρήσεων στην παραγωγή), συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων (μετρήσεων και αποτελεσμάτων).
•Παρεμβαίνει στην παραγωγική διαδικασία και προτείνει την παύση αυτής, μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστωθούν αιτίες που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων εκτός προδιαγραφών και να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
•Προγραμματίζει, κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και των Εποπτών Ποιότητας. Έχει την τελική ευθύνη Δέσμευσης – Αποδέσμευσης  πρώτων υλών και τελικού προϊόντος.
•Εξασφαλίζει την ακρίβεια και αξιοπιστία των οργάνων μετρήσεως και των μεθόδων αναλύσεων, έχει την ευθύνη της  συντήρησης και διακρίβωσης των συσκευών και οργάνων μέτρησης.
•Επιβλέπει την τήρηση Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, επιλύει προβλήματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων στην παραγωγή, στους χώρους του εργοστασίου και των αποθηκών. Παρακολουθεί την  εξέλιξη των διορθωτικών ενεργειών. Διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής.
Προφίλ Υποψηφίου
•    Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ή άλλης Ανώτατης Σχολής.
•    Επιθυμητή Μόρφωση: Μεταπτυχιακές σπουδές στην τεχνολογία τροφίμων ή /και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Απαιτούμενη εμπειρία 3+ έτη εμπειρία στον τομέα Ποιοτικού Ελέγχου/Διασφάλισης Ποιότητας/Ασφάλειας Τροφίμων σε μονάδα παραγωγής/τυποποίησης τροφίμων.
•    Πολύ καλή γνώση και εμπειρία της εφαρμογής των προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.