Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Χειριστής/στρια Κλάρκ  (Μαρκόπουλο)

ΤοποθεσίαΜαρκόπουλο, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-08

ΚλάδοςWarehousing
Χειριστής/στρια Κλάρκ  (Μαρκόπουλο)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των ταχυμεταφορών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Χειριστής/στρια Κλάρκ 
(Μαρκόπουλο)


Περιγραφή Θέσης
•    Χειρισμός Κλαρκ
•    Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων αποθήκης
•    Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βραδινή βάρδια 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Παροχές Εταιρείας
•    Εταιρικό πούλμαν από Κορωπί
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.