Δημοσιεύθηκε 4 weeks ago

​​​​​​​Area Sales Manager

ΤοποθεσίαAthens, STEREA ELLADA, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-05-24

ΚλάδοςSales and Retail
​​​​​​​Area Sales Manager


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της AVON, πολυεθνικής εταιρείας στο χώρο των cosmetics, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Area Sales Manager
Περιγραφή Θέσης
•    Αναζήτηση, επιλογή & συνεχής εκπαίδευση του δικτύου των ανεξάρτητων συνεργατών της εταιρείας
•    Υποστήριξη των συνεργατών με κατευθύνσεις για την σωστή ανάπτυξη ομάδας και βελτίωση των ικανοτήτων και των αποτελεσμάτων τους
•    Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη του δικτύου
•    Επίτευξη συμφωνημένων στόχων πωλήσεων

Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ AEI 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε marketing ή πωλήσεις 
•    Εμπειρία διαχείρισης ομάδας
•    Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας 
•    Γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Καλή γνώση Social Media
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα 
•    Ηγετικές Ικανότητες και διάθεση για εξέλιξη 
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, εργασία ανά στόχο 

Παροχές Εταιρίας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Συνεχή εκπαίδευση & ανάπτυξη
•    Αυτοκίνητο, Κινητό τηλέφωνο, Η/Υ
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.