Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Αδειούχος Χειριστής Κλάρκ (Αχαρνές)

ΤοποθεσίαΑχαρνές, STEREA ELLADA, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-05-11

ΚλάδοςTransportation and Logistics
Αδειούχος Χειριστής Κλάρκ (Αχαρνές)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνώστης εισαγωγικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Αδειούχος Χειριστής Κλάρκ (Αχαρνές)
Περιγραφή Θέσης
•    Χειρισμός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου  
•    Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων αποθήκης
•    Τήρηση κανόνων ασφαλείας 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
•    Κάτοχος διπλώματος χρήσης ηλεκτροκίνητου περονοφόρου  
•    Εμπειρία στο χειρισμό van ηλεκτροκίνητου περονοφόρου θα εκτιμηθεί 
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
Παροχές Εταιρείας
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εργασία σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.