Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Τελειόφοιτος/η Μηχανολόγος /Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΤοποθεσίαAthens, STEREA ELLADA, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-04-13

ΚλάδοςManufacturing and Production
Τελειόφοιτος/η Μηχανολόγος /Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εμπορικής εταιρείας στο τομέα του μηχανολογικού εξοπλισμού της βιομηχανίας επεξεργασίας & συσκευασίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Τελειόφοιτος/η Μηχανολόγος /Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Περιγραφή Θέσης

•    Επισκέψεις σε πελάτες της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα για την εγκατάσταση, την επισκευή αλλά και τον έλεγχο των μηχανημάτων
•    Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες της εταιρείας, για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων
•    Διαχείριση και διεκπεραίωση προσφορών & παραγγελιών ανταλλακτικών καθώς και διαχείριση του τμήματος παρακαταθήκης (αποθήκη)
Προφίλ Υποψηφίου 

•    Τελειόφοιτος/η ΤΕΙ Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας/Αυτοματισμού
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε επιχείρηση με ίδιο αντικείμενo
•    Γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών του MS-Office
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση της Ιταλικής γλώσσας, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
•    Γνώση της γλώσσας προγραμματισμού PLC θα εκτιμηθεί
•    Δυνατότητα ταξιδιών και δίπλωμα αυτοκινήτου 
•    Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο για τις εξωτερικές εργασιακές δραστηριότητες
•    Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•    Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Συνεχής εκπαίδευση σε σύγχρονα συστήματα βιομηχανικού εξοπλισμού

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.