Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής/ Αυτοματιστής Εγκατάστασης (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-04-05

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής/ Αυτοματιστής Εγκατάστασης (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής/ Αυτοματιστής Εγκατάστασης
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Τακτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης
•    Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέων έργων και μηχανολογικού εξοπλισμού
•    Επίλυση βλαβών και τροποποίηση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
•    Τήρηση των ισχύοντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο Τεχνικής Σχολής/ Τεχνικού Λυκείου/ ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου/ Συντηρητή/ Εγκαταστάτη
•    Πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε  συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανικό περιβάλλον, ιδανικά βιομηχανία τροφίμου
•    Επιθυμητή η γνώση συστημάτων PLC
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα εργασίας και απόδοσης υπό πίεση
•    Μεθοδικότητα, συνέπεια και ομαδικότητα
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.