Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Assistant Accountant

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-04-01

ΕιδικότηταFinance and Accounting
Assistant Accountant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας στο χώρο της Μηχανικής και της Τεχνολογίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Assistant Accountant
Περιγραφή Θέσης
•    Καταχωρήσεις γενικής λογιστικής
•    Παρακολούθηση και διαχείριση αξιογράφων
•    Διαχείριση εισπράξεων και καταθέσεων πελατών
•    Καταχωρήσεις τιμολογίων προμηθευτών και εξοδολογίων
•    Καταχωρήσεις παραστατικών και εγγραφές πληρωμών
•    Διαχείριση και έλεγχος υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
•    Διαχείριση συναλλαγών
•    Συμμετοχή σε λογιστικά projects
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικών
•    Τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
•    Εμπειρία σε Πιστωτικό Έλεγχο-Εισπράξεις Πελατών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
•    Βασική γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση προγραμμάτων H/Y (MS Office, ERP)
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
•    Προσοχή στη λεπτομέρεια και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
•    Οργανωτικές ικανότητες
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.