Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Administrative Assistant (Τμήμα Διαγωνισμών) (αρχικό συμβόλαιο 6 μηνών)

ΤοποθεσίαGreece, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-03-31

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Administrative Assistant (Τμήμα Διαγωνισμών) (αρχικό συμβόλαιο 6 μηνών)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Administrative Assistant (Τμήμα Διαγωνισμών)
(αρχικό συμβόλαιο 6 μηνών)


Περιγραφή Θέσης
•    Διερεύνηση διαγωνισμών, μελέτη προκηρύξεων και προετοιμασία των δικαιολογητικών
•    Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και παρακολούθηση των συμβάσεων 
•    Αρχειοθέτηση, σύνταξη εγγράφων και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες γραφείου
•    Συντονισμός των εργασιών και διασφάλιση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ, εφαρμογών MS Office και ERP συστημάτων
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Δυνατότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.